Vårt bröd blir bara grönare och grönare

Vårt bageri i Filipstad använder endast ”grön el” och vi strävar alltid efter att köpa närodlat spannmål. Här är några resultat av vårt miljöarbete de senaste året: 

  • 93% minskning av koldioxidutsläppen 2014 jämfört med 2003.
  • 33% lägre energiförbrukning/ton färdig produkt 2014 jämfört med 2003.
  • 15% lägre vattenförbrukning vid produktion 2014 jämfört med 2007.

Efter många års erfarenhet och forskning har Wasa dessutom utvecklat en egen unik mjölstandard. Denna  standard gäller både det färdiga mjölet och odlingen av det sädesslag ur vilket mjölet mals. Kvaliteten på våra råvaror säkerställs genom noggranna kvalitetskontroller och höga krav på våra leverantörer. Wasa bedömer och övervakar risker i enlighet med HACCP (se Livsmedelsverkets hemsida: www.slv.se).

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och BRC.