Fullkorn är fantastiskt! 

Se vår lilla film om gott som gör gott. 

Wasa är ledare inom fullkornsforskning
Enligt forskarrapporter från hela världen har fullkorn och fiber fantastiska effekter på vår hälsa. Wasa har under många år deltagit i stora forskningsnätverk, både med andra forskare och andra skandinaviska företag.

Tillsammans har vi byggt upp en solid kunskapsbas gällande fullkorn. Allt för att sprida mer fullkorn åt folket!